GroenLinks Bronckhorst een feit.

Op dinsdagavond 24 november 2015 is de afdeling Bronckhorst van GroenLinks officieel opgericht. De leden die aanwezig waren bij de  vergadering van GroenLinks stemden in met het voorstel tot verzelfstandigen. De avond werd goed bezocht. Na het formele deel hield Willem Beekman, de voormalige boer van “Urtica de vijfsprong” uit Vorden een inleiding over landouw en dan met name over de biologische landbouw. Voor deze vorm van landbouw is veel belangstelling. Het welzijn van mens en dier staat voorop. Leven in en op het ritme van de natuur en seizoenen is belangrijk voor het (geestelijk) welzijn van de mens. Biologisch boeren heeft respect voor de natuur en het landschap. Natuurlijk zijn de dieren bij biologische landbouw geen productiemiddel, maar een dier wat met respect behandeld moet worden.

Het bestuur van de afdeling bestaat uit de volgende personen:

Michel Coenen – voorzitter

Marianna de Kuijer – penningmeester

Dick Jolink – secretaris

OP de foto staan behalve het bestuur ook de fractieleden die zitting hebben in de gemeenteraad van Bronckhorst, Titus Smit en Herman van Rooijen.

bestuur GroenLinks

Een megastal.

In het rustige Wichmond is beroering ontstaan over het plan van een internetondernemer om een stal voor circa 1500 stuks rundvee te bouwen. Het is de bedoeling dat de runderen worden gehouden voor het melken van embryo’s, en niet voor de melk zoals normaal is voor koeien. De embryo’s gaan naar de boerderij van de ondernemer in Argentinie of Brazilie om daar het vee te veredelen. Hier wil hij een boerderij opzetten die de grootste ter wereld moet worden. Het melken van embryo’s is voor de koeien alles behalve prettig, zij worden gespoeld, krijgen veel antibiotica; er zijn diverse complicaties die voortkomen uit het melken van embryo’s zoals kreupelheid en chronische uier-ontsteking, kortom niet echt diervriendelijk. Verder is de melk van deze koeien niet geschikt voor menselijke of zelfs dierlijke consumptie. Het moet worden vernietigd!

De buurt is in verzet gekomen. Het College van Burgemeester en Wethouders zit in de problemen. Wat is nu wijsheid?  Toch vergunning verlenen voor een kleinere veestapel, of kan de Gemeenteraad nu nog dwars gaan liggen. Als de Raad dit niet doet, zal de buurt mogelijk naar de Raad van State stappen met het verzoek om de vergunningsverlening tegen te houden. Weer een gang naar dit hoogste rechtscollege voor de gemeente Bronckhorst? Welke stappen neemt de ondernemer als zijn plannen (deels) niet doorgaan? Het is voor een kleine gemeenschap zoals Wichmond ontwrichtend als de plannen doorgaan.

Vanuit standsorganisatie LTO zijn er ook grote bedenkingen bij deze vergunningsaanvraag. In de visie van de LTO is een veehouderij op een dergelijke schaal geen boerderij meer maar een industrieeel bedrijf. Een boerenbedrijf biedt inkomen aan twee gezinnen, de ouders en de jonge boer met zijn gezin. De plannen van de internetondernemer staan daar veel te ver vanaf.

Het is nu afwachten wat de Gemeenteraad in al haar wijsheid zal besluiten.

Wordt vervolgd