Hemelvaartsdag 2017.

de haan op de kerk van Hummelo.

Morgen, 25 mei, is het weer Hemelvaartsdag. Behalve dat het een vrije dag is, heeft het nog meerdere betekenissen.

Voor Joke en mij is het een vrije dag met een bezoek aan de traditionele rommelmarkt in Hoog-Keppel. Voor de 41ste keer organiseert voetbalvereniging HC 03 deze markt. Ieder jaar komen er duizenden mensen naar Hoog-Keppel om mogelijk iets van hun gading te vinden.  Wij gaan ook bijna ieder jaar, het is voor ons een soort traditie.

Hemelvaartsdag is natuurlijk een Christelijke feestdag. Maar wat vieren we eigenlijk?

Volgens het Christelijk geloof vieren wij dat Jezus naar de hemel ging om aan de rechterhand van God de Vader te zitten. Jezus regeert dus mede de aarde en is op deze manier betrokken bij de mensheid. Maar Christus is ook de persoon die de zaak van de mens bij God bepleit, Hij komt op voor de mensen.

In de 5e eeuw werd Hemelvaartsdag een apart feest. Het ontwikkelde zich in de Middeleeuwen tot de afsluitende feestdag van de Paasperiode. Op deze dag werd de Paaskaars gedoofd.

In onze tijd gaan nog steeds veel mensen dauwtrappen, een eind lopen of fietsen.  Dit is al een eeuwenoude traditie.

Op veel plekken zijn er kerkdiensten of missen.

Ook is Hemelvaartsdag een commerciële dag geworden, veel winkels zijn geopend, men kan naar de traditionele meubelboulevard, maar ook in de stad winkelen en op de een terras iets drinken en eten.

Iedereen moet deze feestdag doorbrengen op de wijze die men wil, daarin is men vrij en moet men ook vrij kunnen zijn.

 

 

 

Links,  rechts, progressief, conservatief. 

In Trouw  stond op de pagina Religie en Filosofie van 5 januari jongstleden een artikel met de vraag of de Protestantse kerk in Nederland in haar uitingen zoals in de preek  “eenzijdig links-liberaal”  is. 

Als je de Bijbel leest,  en dan met name het Nieuwe Testament,  kun je daar allerlei links-liberale zaken vinden. Thema’s als solidariteit met de medemens, ongeacht of het nu een vluchteling is of niet,  maar ook barmhartigheid is een belangrijk kernbegrip. Barmhartigheid kan men vertalen in omzien naar elkaar, echt betrokken zijn bij de ander. Gerechtigheid is de volgende kernwaarde van het Christelijke geloof. In het Oude Testament is regelmatig sprake van “oog om oog, tand om tand”,  terwijl het Nieuwe Testament pleit voor mededogen,  en een eerlijke rechtspraak ongeacht iemands afkomst.  

In het  Oude Testament ligt de nadruk meer op de zaken die een volk tot een  eenheid maakt.  Hoe houden wij ons als volk staande in de wereld met allerlei andere volkeren. Dit wil niet zeggen dat er geen plek is voor de kernwaarden van het  Nieuwe Testament.  Zo moesten vluchtelingen zich in het Oude Testament aanpassen aan het volk Israël,  en waren ondergeschikt aan de burgers, maar zij werden wel opgenomen in de gemeenschap. 

Een vraag die samenhangt met dit alles is of wij ons constant moeten aanpassen aan de “ander”.  Moeten wij stoppen met de kerstviering in de kerk omdat anders-gelovigen problemen met de kerk hebben? 

De kerk is niet “links”  of “rechts”,  zij is datgene wat de mensen meenemen naar huis,  zowel linksom als rechtsom. Een ieder “kleurt” de woorden van de preek en de Bijbel naar eigen inzicht.