Een cake bakken, sport en puzzelen.

Een cake bakken.

Op zaterdag hebben wij in de loop van de ochtend even een cake gebakken. Het hele huis ruikt heerlijk . Hoewel een cake niet al te gezond is, is het lekker en het bakken is leuk werk. Joke en ik staan als volleerde bakkers in de keuken het beslag voor de cake te maken. Nadat het beslag in de bakvorm is gedaan, maken wij de beslagkom schoon met onze vingers, heerlijk! Nu staat de cake in de oven, nog een drie kwartier, en dan is hij klaar. Nog even afkoelen en dan kunnen wij een plaatje cake proberen. Denk wel dat hij lekker is, er zitten onder andere stukjes noten en rozijnen in. Natuurlijk eten wij de cake niet in een paar dagen op, een deel gaat in de vriezer, dat kan heel goed met cake. Nadat de cake voldoende afgekoeld is, even een beiden een stukje proeven. Onze conclusie: Heerlijk!

Hij is klaar!

Sport kijken.

Vanmorgen is er schaatsen vanuit Italië op de televisie. Zelf geef ik er niet veel om, altijd maar weer dezelfde rondjes rijden…. Joke vindt het mooi om te zien. Zij leeft helemaal mee en levert vaak commentaar op dat wat zij ziet. Leuk om te horen! “Nederland” doet het goed. Antoinette de Jong is kampioen geworden.

Wie is de Mol?

Vanavond is ” Wie is de Mol? ” weer op de televisie. Joke vindt spelprogramma altijd leuk om te zien. Natuurlijk doet zij via de app ook mee aan het spel. Ook dit jaar doen weer meer of minder bekende Nederlanders mee. De opnames voor deze serie zijn gemaakt in Colombia in Latijns Amerika. De omgeving is prachtig, een totaal andere omgeving dan ons eigen landje. Alles is kleurrijker, bonter, kortom leuk om te zien.

Wie is de Mol?-app.

Klimaat akkoord.

Vandaag in het nieuws : fractievoorzitter Dijkhoff van de VVD gaat er van uit dat het klimaat akkoord er niet komt! In wiens belang is dat? Het bedrijfsleven dat moet hervormen?, de Staat die geconfronteerd wordt met hoge uitgaven? Dijkhoff vindt het akkoord zelfs een Kabinetscrisis waard. Er zijn volgens hem teveel “klimaat drammers”. Het draagvlak wordt steeds minder aldus Dijkhoff voor het klimaat akkoord. Jammer dat een regeringspartij er zo over denkt, een stevig klimaat akkoord is hard nodig. Niet alleen voor ons, maar zeker voor de generaties na ons.

Even naar Doesburg.

Wij zijn in de (mot)regen even naar warenhuis Staarink in Doesburg geweest. Wij hadden een paar dingen nodig. Joke heeft een mooie legpuzzel gekocht met afbeeldingen van Anton Pieck. Het zijn volgens mij moeilijke puzzels, veel kleuren hebben dezelfde tint, en dat is lastig…. Joke lukt het wel, zij gaat er rustig voor zitten. De puzzel hoeft ook niet in een dag af, daarvoor moet je tijd nemen. Iedere keer een (puzzel)stukje meer aanleggen.

De nieuwe puzzel.

Een “super-raad” voor de Achterhoek?

In dagblad "de Gelderlander" stond enige dagen geleden een artikel over de mogelijke komst van een Super-raad voor de hele Achterhoek. Ik heb er zo mijn twijfels bij. Vraag mij af of het wel goed is voor de afzonderlijke gemeenten.

Het grootste probleem vormt voor mij de legitimering van de Raad. De Raad zou uit leden bestaan die de fracties in de afzonderlijke gemeente vertegenwoordigen. Dit met een gewogen vertegenwoordiging per fractieomvang. Wie kiest deze Raad dan? Niemand! Wij als inwoners kiezen onze "eigen" gemeenteraad. En vanuit onze Raad gaan raadsleden zitting nemen in de Achterhoek Raad. Dit is een vreemde gang, zeker bij een bestuursorgaan die zo'n grote invloed heeft op ons leven. Er zijn mensen die plaatselijk anders stemmen dan landelijk. In dit geval kun je de Achterhoek Raad gelijkstellen met een landelijke verkiezing. Ook deze Achterhoek Raad zal op een grote afstand staan van de burgers die zij pretenderen te vertegenwoordigen.

Een Raad heeft ook Wethouders. Krijgen wij die ook bij de Achterhoek Raad? En waar komen zij dan vandaan? Wat zijn de gevolgen voor de nog bestaande Gemeenteraden?  Er zijn  mogelijk Wethouders die er nu al op hopen te promoveren tot Wethouder in de Achterhoek Raad. Hoe is dan de verhouding met de Gemeenteraad na de benoeming tot super-wethouder?

Krijgen wij trouwens ook een Super-burgemeester? Hij of zij krijgt het moeilijk, alle Raadsleden  moeten dan hun plaatselijke belangen ondergeschikt maken aan de nieuwe Achterhoek Raad. Ik voorzie hierbij grote problemen, een Raadslid hoort de bevolking van zijn gemeente te vertegenwoordigen. Waar ligt de loyaliteit van het Raadslid?

Ik vraag zij af in wiens belang dit is? Wat is de meerwaarde van een Achterhoek Raad, en wie/welke gemeente heeft er baat bij? De meerwaarde is mij niet duidelijk geworden of het moet een voorloper worden van de nieuwe gemeente Achterhoek…., kunnen de burgers vast wennen aan een bestuur op afstand.

HUMMELO EN RAYMOND WESTERLING.

Hummelo is normaal gesproken een rustig dorpje. Echter in 1952 was het dorp even nationaal en internationaal nieuws. De politie arresteerde op Landgoed Enghuizen de voormalige kapitein van de infanterie Raymond Westerling. Hij was in Nederland een ongewenst persoon. Indonesië had al om zijn uitlevering verzocht…..

Wie was deze Raymond Westerling? Wat was de reden voor zijn arrestatie in april 1952?

Westerling, geboren op 31 augustus 1919 in Istanbul, en overleden op 26  november 1987 in Purmerend, was een Nederlands militair. Zijn bijnaam was niet geheel onverwacht “de Turk”. Zijn ouders waren een Nederlandse vader die al lang in Turkije woonde en een Griekse moeder. Westerling groeide daar op en sprak een aantal talen vloeiend, terwijl zijn beheersing van het Nederlands niet echt goed was.

In 1941 melde Westerling zich bij het consulaat om als vrijwilliger aan om aan  de strijd van de geallieerden mee te doen. Hij werd naar Engeland gestuurd en werd ingedeeld bij de Prinses Irene Brigade. Later volgde hij de opleiding tot  commando. In zijn gedachten werd hij als commando uitgestuurd, maar integendeel, hij werd instructeur.   Tot zijn specialiteiten behoorden onder andere het geruisloos doden, ongewapende strijd, en de training tot commando in het algemeen. Medio 1944 wordt hij bevorderd tot sergeant speciale diensten en gaat werken voor het Bureau Speciale Opdrachten. Dit Bureau trainde mensen voor geheimen acties in het bezette Nederland. Op 10 maart 1945 wordt Westerling zwaar gewond bij een aanval met een Duitse V-1 raket.

Na de Tweede Wereld Oorlog wordt Westerling Kapitein , en commandant van de Speciale Troepen. Deze functie zou hij van 1946 tot 1948 uitoefenen. Hij werd gestationeerd op Zuid-Celebes (Sulawesi Seletan). Van de Nederlandse legerleiding kreeg hij de opdracht om de Indonesische opstand neer te slaan. Hij hoefde geen verantwoording af te leggen aan de plaatselijke militaire autoriteiten. Westerling voerde de zogenaamde zuiveringsacties uit. Hierbij werden mensen zonder enige vorm van proces standrechtelijk geëxecuteerd. Na de soevereiniteitsoverdracht ondernam hij een poging om de regering van Soekarno middels een coup omver te werpen. Zijn manier van onderdrukken van de opstand van de Indonesiërs werd “de methode Westerling” genoemd. Deze methode kostte uiteindelijk ongeveer 4000 personen het leven. Na de soevereiniteitsoverdracht en het einde van de rol van Westerling in Indonesië kwam er een onderzoek naar zijn manier van werken. De commissie Enthoven heeft zijn optreden onderzocht. Het rapport werd aangeboden aan het Kabinet Drees, maar er werd niets mee gedaan…., het is ook nooit openbaar gemaakt.

Maar wat deed Westerling in Hummelo? Hij werd in 1948 ontslagen als kapitein en vertrok naar België. Intussen was hij in Nederland een ongewenst persoon geworden, veel besproken en veel bekritiseerd. Toch dook hij in 1952 onder op Landgoed Enghuizen. De toenmalige graaf had mogelijk sympathie voor hem. Volgens zeggen van de graaf werd hem verzocht om Westerling onderdak te verlenen door Fabius. De graaf heeft tijdens de rechtszaak verteld dat hij  niet wist dat Westerling werd gezocht door de Nederlandse Regering. Hij had in alle openbaarheid samen met hem enige malen op de veranda van “de Gouden Karper” een glas wij gedronken….iedereen kon de beide mannen zien zitten, dus niets geheimzinnigs aan het verblijf van Westerling op het landgoed. Op 18 april werd Westerling gearresteerd op het landgoed. De Indonesische Staat drong op zijn uitlevering aan, wat trouwens  niet gebeurde. Na de arrestatie werd Westerling overgebracht naar Amsterdam, waar hij snel daarna weer werd vrijgelaten. Wel zou de graaf worden  vervolgd voor het onderdak bieden aan een ongewenst persoon welke werd gezocht door de Nederlandse Regering. De graaf werd uiteindelijk vrijgesproken.

De hele affaire speelt nu, anno 2017, nog steeds. Het Kabinet Rutte heeft op 2 december 2016 het besluit genomen dat er een breed en onafhankelijk onderzoek moet komen naar het structurele geweld van Nederlandse militairen tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsstrijd. Een stukje geschiedenis die ook Hummelo heeft geraakt speelt nu  nog steeds.

Raymond Westerling stierf in Purmerend op 26 november 1987. Hij is de meest besproken Nederlandse militair van de afgelopen eeuw.

 

 

 

Verkeersveiligheid.

Ik maak mij zorgen over de verkeersveiligheid in mijn dorp Hummelo. Wat is er aan de hand? Het volgende: als ik met de fiets vanaf ons huis naar Doetinchem fiets rij ik over de Dorpsstraat. Dit is eigenlijk een vrij rustige weg nu de rondweg klaar is. Toch is het nu onveiliger als in de tijd voor de realisatie van de rondweg.

Het fietspad vanaf de Greffelinkallee richting Doetinchem is erbarmelijk slecht. De gaten en barsten zitten in het wegdek. Veilig fietsen kun je alleen maar op de rijbaan, met alle andere onveilige situaties die daardoor kunnen ontstaan. Velen fietsen over deze weg, maar mijden het fietspad; inwoners, scholieren, toeristen, enz. enz. enz.

Bij de presentatie van de plannen voor de Huiskamer van Hummelo kwam dit fietspad ook aan de orde. Helaas wist de ambtenaar van de gemeente Bronckhorst de aanwezigen te vertellen dat er eigenlijk geen geld was voor het onderhoud…… Te gek voor woorden! Wel 500.000 euro uitgeven aan een Huiskamer, maar geld voor het opheffen van een zeer gevaarlijke situatie is er niet. Ik wacht met smart op de eerste claim die de gemeente aan haar broek krijgt van een fietser die letsel of schede heeft opgelopen door dit slechte fietspad. Moeten er eerst ernstige ongelukken gebeuren voordat er iets wordt gedaan ? Ik hoop dat ik te pessimistisch ben, maar ik verwacht eigenlijk geen verbetering van het fietspad op korte termijn! Ik vraag dan ook aandacht voor dit fietspad, aandacht en opknappen.

Deze vraag aan “de politiek” heb ik aan mijn eigen fractie in de gemeenteraad, GroenLinks, gesteld. Ook is de vraag bij de Dorpsraad Hummelo neergelegd. Ik hoop dat de vraag ook het College van Burgemeester en Wethouders zal bereiken. Is verkeersveiligheid geen taak van de gemeente, en heeft zij geen “zorgplicht” voor haar inwoners?

Een oplossing is niet direct voorhanden, maar de huidige situatie is onacceptabel en een schande voor de wegbeheerder, de gemeente.

 

Smart industry en breedband.

In het mooie Achterhoek is een revolutie gaande. Bedrijven, scholen en overheid hebben de term “smart industry” omarmt. Wat is smart industry nu eigenlijk? Smart industry wordt wel de vierde industriële revolutie genoemd. Bedrijven gaan de allernieuwste technieken op het gebied van digitalisering, productietechnieken en informatieoverdracht combineren .

Het gevolg van het bovenstaande is dat de regio Achterhoek zich kan onderscheidden van de rest van Nederland. Het omarmen van de smart industry  zal een geweldige stimulans zijn voor de werkgelegenheid en zal zorgen voor hoogwaardige werkgelegenheid.

Er is echter een probleem: er is nog lang niet in alle delen van de Achterhoek snel internet beschikbaar. Dit speelt vooral in het buitengebied een rol. Veelal werkt men nog met een telefoonlijn, en die is gezien de capaciteit die het heeft te traag. Redenen genoeg voor de lokale overheden om op zoek te gaan naar een aanbieder die de Achterhoek van glasvezelverbindingen wil voorzien. Helaas zijn dit soort aanbieders moeilijk te vinden. De reden: het is economisch gezien niet interessant genoeg. De regio Achterhoek heeft plannen voor het zelf aanleggen van glasvezel middels een BV.

De laatste tijd is er echter een stap voorwaarts gemaakt. Aanbieders hebben nu in eens wel belangstelling voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Begin december komen de overheden uit de Achterhoek bij elkaar en dan worden veel dingen duidelijker. Niet alleen voor de regio, maar vooral voor haar inwoners.

Wordt vervolgd.

 

 

Asielzoekers, vloek of zegen?

In de gemeente Bronckhorst worden natuurlijk ook zogenaamde statushouders opgevangen. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsstatus. Voor de huisvesting van deze groep mensen is de gemeente op zoek gegaan naar geschikte locaties. Het is de bedoeling dat er in veel kernen van de gemeente statushouders komen te wonen. Soms in noodvoorzieningen zoals in Zelhem, maar ook in bestaande gebouwen zoals het pand van Zozijn aan de J.D. Pennekampweg in Hummelo of in Maria Postel in Keijenborg.

Vaak is het maar de vraag hoe de statushouders in hun nieuwe woonplek worden ontvangen. Zijn de buurtbewoners blij met hun komst, of juist niet? Sommigen zeggen dat het allemaal economische vluchtelingen zijn en dat zij ons verdringen van de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Daarentegen zijn andere buurtbewoners blij met hun komst. Deze groep mensen met diverse culturele achtergronden zijn in de visie van deze buurtbewoners een verrijking van de (dorpse) samenleving.

Het argument dat de statushouders de woningen die nog betaalbaar zijn in beslag nemen is niet correct. De woningbouwcorporaties in de gemeente merken niets van een verdringing  door de statushouders. Wél is er sprake van het invullen van woningen die al langer te huur staan.

Het is voor de Achterhoek en ook voor Bronckhorst een goede zaak dat er weer mensen komen wonen. De krimp heeft veel gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan een tekort aan personeel op de arbeidsmarkt, terugloop en sluiting van scholen door te weinig leerlingen. Veelal zijn de statushouders mensen met een hogere opleiding, en daar is in onze regio emplooi genoeg voor.

Vloek of zegen?

Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig. Meestal is het een zegen als mensen zich in een dorp vestigen. Soms een vloek, maar dat wordt vaak veroorzaakt door onruststokers uit het dorp zelf. Een goede communicatie met de buurt is van het grootste belang. Hier staat of valt de inburgering mee. Van deze communicatie moet de gemeente zeer veel werk maken. Vragen vanuit de buurt moeten een eerlijk antwoord krijgen, soms ook een antwoord in de trant van: wij weten het nog niet. Eerlijkheid in communicatie is de basis van slagen.

GroenLinks Bronckhorst een feit.

Op dinsdagavond 24 november 2015 is de afdeling Bronckhorst van GroenLinks officieel opgericht. De leden die aanwezig waren bij de  vergadering van GroenLinks stemden in met het voorstel tot verzelfstandigen. De avond werd goed bezocht. Na het formele deel hield Willem Beekman, de voormalige boer van “Urtica de vijfsprong” uit Vorden een inleiding over landouw en dan met name over de biologische landbouw. Voor deze vorm van landbouw is veel belangstelling. Het welzijn van mens en dier staat voorop. Leven in en op het ritme van de natuur en seizoenen is belangrijk voor het (geestelijk) welzijn van de mens. Biologisch boeren heeft respect voor de natuur en het landschap. Natuurlijk zijn de dieren bij biologische landbouw geen productiemiddel, maar een dier wat met respect behandeld moet worden.

Het bestuur van de afdeling bestaat uit de volgende personen:

Michel Coenen – voorzitter

Marianna de Kuijer – penningmeester

Dick Jolink – secretaris

OP de foto staan behalve het bestuur ook de fractieleden die zitting hebben in de gemeenteraad van Bronckhorst, Titus Smit en Herman van Rooijen.

bestuur GroenLinks

Een megastal.

In het rustige Wichmond is beroering ontstaan over het plan van een internetondernemer om een stal voor circa 1500 stuks rundvee te bouwen. Het is de bedoeling dat de runderen worden gehouden voor het melken van embryo’s, en niet voor de melk zoals normaal is voor koeien. De embryo’s gaan naar de boerderij van de ondernemer in Argentinie of Brazilie om daar het vee te veredelen. Hier wil hij een boerderij opzetten die de grootste ter wereld moet worden. Het melken van embryo’s is voor de koeien alles behalve prettig, zij worden gespoeld, krijgen veel antibiotica; er zijn diverse complicaties die voortkomen uit het melken van embryo’s zoals kreupelheid en chronische uier-ontsteking, kortom niet echt diervriendelijk. Verder is de melk van deze koeien niet geschikt voor menselijke of zelfs dierlijke consumptie. Het moet worden vernietigd!

De buurt is in verzet gekomen. Het College van Burgemeester en Wethouders zit in de problemen. Wat is nu wijsheid?  Toch vergunning verlenen voor een kleinere veestapel, of kan de Gemeenteraad nu nog dwars gaan liggen. Als de Raad dit niet doet, zal de buurt mogelijk naar de Raad van State stappen met het verzoek om de vergunningsverlening tegen te houden. Weer een gang naar dit hoogste rechtscollege voor de gemeente Bronckhorst? Welke stappen neemt de ondernemer als zijn plannen (deels) niet doorgaan? Het is voor een kleine gemeenschap zoals Wichmond ontwrichtend als de plannen doorgaan.

Vanuit standsorganisatie LTO zijn er ook grote bedenkingen bij deze vergunningsaanvraag. In de visie van de LTO is een veehouderij op een dergelijke schaal geen boerderij meer maar een industrieeel bedrijf. Een boerenbedrijf biedt inkomen aan twee gezinnen, de ouders en de jonge boer met zijn gezin. De plannen van de internetondernemer staan daar veel te ver vanaf.

Het is nu afwachten wat de Gemeenteraad in al haar wijsheid zal besluiten.

Wordt vervolgd