De dag na de raadsvergadering.

Gisteren was er weer een raadsvergadering. Er is in de gemeente Bronckhorst de nodige onrust ontstaan over het mogelijk plaatsen van windmolens. Komen er windmolens en zo ja, waar dan? De fractie van de PvdA Bronckhorst, waar ik deel van uitmaak, heeft erg veel emails ontvangen van ongeruste burgers. Vaak was de inhoud identiek, namelijk: geen windmolens, en dat dan om verschillende redenen, maar meestal om landschappelijke redenen. Ook zorgen over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid werden veel genoemd.

Een stukje geschiedenis.

Een jaar geleden , in 2019 dus, heeft de raad besloten om het onderwerp windmolens over de verkiezingen van 2022 heen te tillen. Het College en de raad die dan gekozen zijn mogen dit heikel onderwerp dan opnieuw behandelen en een besluit over de komst van windmolens nemen.

De Regionale Energie Strategie. (RES)

De Regio Achterhoek moet volgend jaar de Regionale Energie Strategie vaststellen. Dit in het kader van de landelijke afspraken. Bronckhorst is nog niet zover dat de gemeente een aantal kaders voor de RES klaar heeft. Dit is een gevolg van het raadsbesluit van vorig jaar. Er zijn geen eisen en criteria ontwikkeld voor eventuele windmolens, hoe hoog mogen zij zijn, en hoeveel komen er? Omliggende gemeenten zijn een stap verder en hebben al plannen voor het opwekken van energie middels zonnepanelen en windmolens. Deze plannen waren niet bekend bij het College.

Inwoners van onder andere Drempt hebben een brief van de gemeente Doesburg ontvangen over plannen om windmolens te plaatsen. Hierbij zijn tevens de eventuele locaties genoemd.

Enquête onder inwoners.

Een idee om de inwoners inspraak te geven is mogelijk het houden van een enquête. Het is duidelijk dat de inspraak van de inwoners nu van de grond moet komen. Door deze inspraak hoopt de gemeente Bronckhorst dat er ideeën naar boven komen en er draagvlak ontstaat voor nieuwe plannen, inclusief windmolens.

Het laatste woord hierover nog niet gesproken en geschreven.