De moderne landverhuizer is boer.

Vandaag op NOS.nl een tweetal artikelen over agrariërs die het in Nederland voor gezien houden. Zij hebben schoon genoeg van alle regels en beperkingen. Zij zoeken hun heil en hun toekomst in het buitenland. Vooral de onzekerheid over allerlei maatregelen die nu overwogen of genomen worden maken het bestaan van boeren onzeker. De situatie rondom de fosfaatrechten en de stikstof maatregelen zijn de bekende druppel die de emmer doet overlopen. Nederland staat bol van allerlei regeltjes en voor de boeren belemmerende wetgeving. Geen wonder dat zij vertrekken! Door het vertrek van een fors aantal agrariërs naar het buitenland, en dan vooral de jonge agrariërs, kan er vergrijzing en verpaupering op het platteland ontstaan

Er zijn agrarische makelaars die internationaal werken. Er zijn regelmatig informatiebijeenkomsten die door veel boeren worden bezocht. Populaire landen zijn Canada, Denemarken en ook Duitsland. In Duitsland kennen ze geen stikstofproblematiek zoals in Nederland. Wij zijn uniek wat dat betreft: nergens anders ter wereld wordt er zo spastisch omgegaan met de stikstof.

Ook de uitbreidingsmogelijkheden zijn in het buitenland beter. De landbouwgrond is er lang niet zo duur als bij ons, soms is het klimaat voor het vee beter, zijn de melkprijzen hoger. Kortom: genoeg redenen. Soms mogen en kunnen agrariërs in Nederland niet uitbreiden, en in een groot aantal gevallen moesten zij door de regelgeving hun veestapel inkrimpen. Hierdoor ontstaat er een grote druk op het gezinsinkomen, en dat is ook een reden voor vertrek.

De verwachting is dat dit jaar enige tientallen jonge boeren naar het buitenland vertrekken, mogelijk 75 gezinnen of meer. Vaak gaan deze gezinnen eerst eens op vakantie naar het land waarheen zij zouden willen emigreren. Voelt het goed, is er voor een schappelijke prijs een nieuwe boerderij te koop, kunnen de kinderen er wennen; dan is de keuze snel gemaakt en verhuist het gezin uit Nederland. Vooral jonge boeren met hun gezinnen overwegen te emigreren, zeker als kinderen nog vrij jong zijn waardoor aanpassen makkelijker verloopt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *