Een “super-raad” voor de Achterhoek?

In dagblad "de Gelderlander" stond enige dagen geleden een artikel over de mogelijke komst van een Super-raad voor de hele Achterhoek. Ik heb er zo mijn twijfels bij. Vraag mij af of het wel goed is voor de afzonderlijke gemeenten.

Het grootste probleem vormt voor mij de legitimering van de Raad. De Raad zou uit leden bestaan die de fracties in de afzonderlijke gemeente vertegenwoordigen. Dit met een gewogen vertegenwoordiging per fractieomvang. Wie kiest deze Raad dan? Niemand! Wij als inwoners kiezen onze "eigen" gemeenteraad. En vanuit onze Raad gaan raadsleden zitting nemen in de Achterhoek Raad. Dit is een vreemde gang, zeker bij een bestuursorgaan die zo'n grote invloed heeft op ons leven. Er zijn mensen die plaatselijk anders stemmen dan landelijk. In dit geval kun je de Achterhoek Raad gelijkstellen met een landelijke verkiezing. Ook deze Achterhoek Raad zal op een grote afstand staan van de burgers die zij pretenderen te vertegenwoordigen.

Een Raad heeft ook Wethouders. Krijgen wij die ook bij de Achterhoek Raad? En waar komen zij dan vandaan? Wat zijn de gevolgen voor de nog bestaande Gemeenteraden?  Er zijn  mogelijk Wethouders die er nu al op hopen te promoveren tot Wethouder in de Achterhoek Raad. Hoe is dan de verhouding met de Gemeenteraad na de benoeming tot super-wethouder?

Krijgen wij trouwens ook een Super-burgemeester? Hij of zij krijgt het moeilijk, alle Raadsleden  moeten dan hun plaatselijke belangen ondergeschikt maken aan de nieuwe Achterhoek Raad. Ik voorzie hierbij grote problemen, een Raadslid hoort de bevolking van zijn gemeente te vertegenwoordigen. Waar ligt de loyaliteit van het Raadslid?

Ik vraag zij af in wiens belang dit is? Wat is de meerwaarde van een Achterhoek Raad, en wie/welke gemeente heeft er baat bij? De meerwaarde is mij niet duidelijk geworden of het moet een voorloper worden van de nieuwe gemeente Achterhoek…., kunnen de burgers vast wennen aan een bestuur op afstand.