ZONDAGMORGEN MET VROEGE VOGELS.

Het is zondagmorgen, half januari. Zoals gewoonlijk zit ik al vroeg naar de radio te luisteren. “Vroege Vogels” is begonnen met haar uitzending. Altijd een afwisseling tussen gesprekken, observaties uit de natuur en klassieke muziek. Opvallend de laatste tijd is dat mensen in het land waarnemingen doorbellen van planten en dieren die ze hebben gezien die er in deze tijd van het jaar, winter, er eigenlijk niet horen te zijn. De seizoenen schuiven de laatste jaren op, sneeuw en vorst in maart of april met alle gevolgen van dien; de vruchtjes in ontwikkeling aan de fruitbomen vriezen dood, vogels zijn al aan het broeden terwijl er nog lang niet voldoende voedsel te vinden is voor hun jongen. Het gevolg is dat deze jonge vogels het niet overleven en de oogst voor de fruittelers gevaar loopt. Het komt voor dat als wij de nestkast schoonmaken wij een nest aantreffen met een aantal mummies van jonge vogels, vaak nog zonder verenpak .In mijn omgeving zie je dat de bermen nog steeds worden gemaaid, het gras groeit maar door, het is gewoon te warm. Al wandelend zie ik zelf ook in de berm nog planten staan die normaal gesproken bloeien tot ongeveer september. Veel mensen zeggen: “dit weer mag wel blijven, en na mei mag het warmer worden” . Zij beseffen niet dat deze temperaturen niet goed en normaal zijn! Ja, voor de energierekening is het goed, dat merken wij in onze portemonnee, maar voor de natuur?

Ik schrik al ik op de televisie zie en hoor dat de ijskappen steeds sneller smelten. Er is al veel gesmolten, en er komt nog meer. Het gevolg is een stijgende zeespiegel. De maatschappij moet steeds vaker veel geld besteden aan de waterkeringen om te zorgen dat wij droge voeten houden. In Nederland is er meer ruimte gemaakt voor de rivieren die ook steeds vaker stijgen tot gevaarlijke hoogten. Nevengeulen, overloopgebieden, van alles is bedacht om het te veel aan water te kunnen bergen.

Wij als bewoners hebben onze tuintjes mooi dicht gelegd met tegels en andere vormen van bestrating. Juist dat zorgt voor wateroverlast. Het regenwater kan nergens heen, alleen maar het pad van klinkers en asfalt volgen. Het zou veel beter zijn als er in onze tuinen wat meer stukken zouden zijn zonder klinkers of andere bestrating. Het water moet de grond in kunnen zakken.

Het energiegebruik in Nederland moet omlaag, maar hoe doen wij dat? Overheden spreken de wens uit om in jaar “X” energieneutraal te zijn. Prachtig, maar de echte verandering moet van de burgers komen, zonder hun medewerking is energie neutraliteit niet te realiseren. De medewerking bereik je alleen als je de burgers deelgenoot maakt van de plannen en hen ook de middelen en mogelijkheden geeft om mee te kunnen doen. Veel regelgeving staat plannen van burgers in de weg, een windmolen mag bijvoorbeeld in veel gebieden niet, zij zijn te groot, maar ook kleinere windmolens mogen niet, daar is nog geen beleid op ontwikkeld. Ook zijn veel manieren om energie te besparen kostbaar en daardoor voor een grote groep burgers niet bereikbaar. Jammer.

Ik luister maar weer verder naar “Vroeg Vogels” en besef dat ik in mijn eentje alleen maar weinig substantieels kan bijdragen, wij moeten als burgers de urgentie voelen, dan maakt het aantal verschil.