HUMMELO EN RAYMOND WESTERLING.

Hummelo is normaal gesproken een rustig dorpje. Echter in 1952 was het dorp even nationaal en internationaal nieuws. De politie arresteerde op Landgoed Enghuizen de voormalige kapitein van de infanterie Raymond Westerling. Hij was in Nederland een ongewenst persoon. Indonesië had al om zijn uitlevering verzocht…..

Wie was deze Raymond Westerling? Wat was de reden voor zijn arrestatie in april 1952?

Westerling, geboren op 31 augustus 1919 in Istanbul, en overleden op 26  november 1987 in Purmerend, was een Nederlands militair. Zijn bijnaam was niet geheel onverwacht “de Turk”. Zijn ouders waren een Nederlandse vader die al lang in Turkije woonde en een Griekse moeder. Westerling groeide daar op en sprak een aantal talen vloeiend, terwijl zijn beheersing van het Nederlands niet echt goed was.

In 1941 melde Westerling zich bij het consulaat om als vrijwilliger aan om aan  de strijd van de geallieerden mee te doen. Hij werd naar Engeland gestuurd en werd ingedeeld bij de Prinses Irene Brigade. Later volgde hij de opleiding tot  commando. In zijn gedachten werd hij als commando uitgestuurd, maar integendeel, hij werd instructeur.   Tot zijn specialiteiten behoorden onder andere het geruisloos doden, ongewapende strijd, en de training tot commando in het algemeen. Medio 1944 wordt hij bevorderd tot sergeant speciale diensten en gaat werken voor het Bureau Speciale Opdrachten. Dit Bureau trainde mensen voor geheimen acties in het bezette Nederland. Op 10 maart 1945 wordt Westerling zwaar gewond bij een aanval met een Duitse V-1 raket.

Na de Tweede Wereld Oorlog wordt Westerling Kapitein , en commandant van de Speciale Troepen. Deze functie zou hij van 1946 tot 1948 uitoefenen. Hij werd gestationeerd op Zuid-Celebes (Sulawesi Seletan). Van de Nederlandse legerleiding kreeg hij de opdracht om de Indonesische opstand neer te slaan. Hij hoefde geen verantwoording af te leggen aan de plaatselijke militaire autoriteiten. Westerling voerde de zogenaamde zuiveringsacties uit. Hierbij werden mensen zonder enige vorm van proces standrechtelijk geëxecuteerd. Na de soevereiniteitsoverdracht ondernam hij een poging om de regering van Soekarno middels een coup omver te werpen. Zijn manier van onderdrukken van de opstand van de Indonesiërs werd “de methode Westerling” genoemd. Deze methode kostte uiteindelijk ongeveer 4000 personen het leven. Na de soevereiniteitsoverdracht en het einde van de rol van Westerling in Indonesië kwam er een onderzoek naar zijn manier van werken. De commissie Enthoven heeft zijn optreden onderzocht. Het rapport werd aangeboden aan het Kabinet Drees, maar er werd niets mee gedaan…., het is ook nooit openbaar gemaakt.

Maar wat deed Westerling in Hummelo? Hij werd in 1948 ontslagen als kapitein en vertrok naar België. Intussen was hij in Nederland een ongewenst persoon geworden, veel besproken en veel bekritiseerd. Toch dook hij in 1952 onder op Landgoed Enghuizen. De toenmalige graaf had mogelijk sympathie voor hem. Volgens zeggen van de graaf werd hem verzocht om Westerling onderdak te verlenen door Fabius. De graaf heeft tijdens de rechtszaak verteld dat hij  niet wist dat Westerling werd gezocht door de Nederlandse Regering. Hij had in alle openbaarheid samen met hem enige malen op de veranda van “de Gouden Karper” een glas wij gedronken….iedereen kon de beide mannen zien zitten, dus niets geheimzinnigs aan het verblijf van Westerling op het landgoed. Op 18 april werd Westerling gearresteerd op het landgoed. De Indonesische Staat drong op zijn uitlevering aan, wat trouwens  niet gebeurde. Na de arrestatie werd Westerling overgebracht naar Amsterdam, waar hij snel daarna weer werd vrijgelaten. Wel zou de graaf worden  vervolgd voor het onderdak bieden aan een ongewenst persoon welke werd gezocht door de Nederlandse Regering. De graaf werd uiteindelijk vrijgesproken.

De hele affaire speelt nu, anno 2017, nog steeds. Het Kabinet Rutte heeft op 2 december 2016 het besluit genomen dat er een breed en onafhankelijk onderzoek moet komen naar het structurele geweld van Nederlandse militairen tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsstrijd. Een stukje geschiedenis die ook Hummelo heeft geraakt speelt nu  nog steeds.

Raymond Westerling stierf in Purmerend op 26 november 1987. Hij is de meest besproken Nederlandse militair van de afgelopen eeuw.