Links,  rechts, progressief, conservatief. 

In Trouw  stond op de pagina Religie en Filosofie van 5 januari jongstleden een artikel met de vraag of de Protestantse kerk in Nederland in haar uitingen zoals in de preek  “eenzijdig links-liberaal”  is. 

Als je de Bijbel leest,  en dan met name het Nieuwe Testament,  kun je daar allerlei links-liberale zaken vinden. Thema’s als solidariteit met de medemens, ongeacht of het nu een vluchteling is of niet,  maar ook barmhartigheid is een belangrijk kernbegrip. Barmhartigheid kan men vertalen in omzien naar elkaar, echt betrokken zijn bij de ander. Gerechtigheid is de volgende kernwaarde van het Christelijke geloof. In het Oude Testament is regelmatig sprake van “oog om oog, tand om tand”,  terwijl het Nieuwe Testament pleit voor mededogen,  en een eerlijke rechtspraak ongeacht iemands afkomst.  

In het  Oude Testament ligt de nadruk meer op de zaken die een volk tot een  eenheid maakt.  Hoe houden wij ons als volk staande in de wereld met allerlei andere volkeren. Dit wil niet zeggen dat er geen plek is voor de kernwaarden van het  Nieuwe Testament.  Zo moesten vluchtelingen zich in het Oude Testament aanpassen aan het volk Israël,  en waren ondergeschikt aan de burgers, maar zij werden wel opgenomen in de gemeenschap. 

Een vraag die samenhangt met dit alles is of wij ons constant moeten aanpassen aan de “ander”.  Moeten wij stoppen met de kerstviering in de kerk omdat anders-gelovigen problemen met de kerk hebben? 

De kerk is niet “links”  of “rechts”,  zij is datgene wat de mensen meenemen naar huis,  zowel linksom als rechtsom. Een ieder “kleurt” de woorden van de preek en de Bijbel naar eigen inzicht. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *