Asielzoekers, vloek of zegen?

In de gemeente Bronckhorst worden natuurlijk ook zogenaamde statushouders opgevangen. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsstatus. Voor de huisvesting van deze groep mensen is de gemeente op zoek gegaan naar geschikte locaties. Het is de bedoeling dat er in veel kernen van de gemeente statushouders komen te wonen. Soms in noodvoorzieningen zoals in Zelhem, maar ook in bestaande gebouwen zoals het pand van Zozijn aan de J.D. Pennekampweg in Hummelo of in Maria Postel in Keijenborg.

Vaak is het maar de vraag hoe de statushouders in hun nieuwe woonplek worden ontvangen. Zijn de buurtbewoners blij met hun komst, of juist niet? Sommigen zeggen dat het allemaal economische vluchtelingen zijn en dat zij ons verdringen van de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Daarentegen zijn andere buurtbewoners blij met hun komst. Deze groep mensen met diverse culturele achtergronden zijn in de visie van deze buurtbewoners een verrijking van de (dorpse) samenleving.

Het argument dat de statushouders de woningen die nog betaalbaar zijn in beslag nemen is niet correct. De woningbouwcorporaties in de gemeente merken niets van een verdringing  door de statushouders. Wél is er sprake van het invullen van woningen die al langer te huur staan.

Het is voor de Achterhoek en ook voor Bronckhorst een goede zaak dat er weer mensen komen wonen. De krimp heeft veel gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan een tekort aan personeel op de arbeidsmarkt, terugloop en sluiting van scholen door te weinig leerlingen. Veelal zijn de statushouders mensen met een hogere opleiding, en daar is in onze regio emplooi genoeg voor.

Vloek of zegen?

Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig. Meestal is het een zegen als mensen zich in een dorp vestigen. Soms een vloek, maar dat wordt vaak veroorzaakt door onruststokers uit het dorp zelf. Een goede communicatie met de buurt is van het grootste belang. Hier staat of valt de inburgering mee. Van deze communicatie moet de gemeente zeer veel werk maken. Vragen vanuit de buurt moeten een eerlijk antwoord krijgen, soms ook een antwoord in de trant van: wij weten het nog niet. Eerlijkheid in communicatie is de basis van slagen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *